A4 Kontakt moduł DEMO

Kliknij aby przejść do pobierania

Wysyła wiadomość, pod wskazany na zapleczu adres email, bez przeładowania strony.

Pola formularza można skonfigurować pod kątem widoczności i wymagania wypełnienia (zaznaczenia).
Pole telefonu ma zdefiniowaną walidację: 9 cyfr bez innych znaków.

Moduł ma wbudowaną czytelną dla użytkownika matematyczną capchę oraz własny system walidacji pól.

Moduł można powielać, każdy z nich będzie działał niezależnie.

Kliknij aby przejść do pobierania

Strona producenta: ALL4WEB.pro